Varför behövs vi?

"En liten vacker parkväg ?"

Finngösabäcken och ravinområdet hotas fortfarande 2020 av en genomfartsled!

Krafter inom Partille kommun avser fortfarande att exploatera området genom att anlägga ”en liten vacker parkväg” rakt genom den unika Finngösaravinen. Om detta blir verklighet kommer den att bli en genomfartsled som förstör den biologiska mångfalden i området för all framtid!

 

Beslutas det att en väg skall byggas i Finngösaravinen strider detta inte endast mot Miljöbalken utan även mot Partille kommuns lokala Agenda 21, Partilles miljöpolicy, Göteborgsregionens transportpolitiska målsättning samt Göteborgsregionens målsättning vad gäller miljö.

Först var det en förlängning av Ugglumsleden upp till Björndammen, 1987-1988.

 

Sedan var det Ny dragning av E20 genom Partille i Finngösaravinen med fortsättning genom Delsjöreservatet, 1990-1991

 

1996 kom den ”lilla parkvägen” genom Finngösaravinen

2017 dök den så kallade Ecoparken upp på Agendan

Argument från folkomröstningen 2004 - tyvärr fortfarande aktuellt !!

Skulle du rösta ja om det var skogen/naturen nära dig? 

Oberoende av hur vägen byggs kommer den att förstöra området för all framtid. Finngösabäcken och Björnåsbäcken är strandskyddade – fast det betyder tydligen inget för kommunens politiker och tjänstemän! Denna unika och orörda strimma natur försvinner och då är det stor risk för att man snart även bebygger stora delar av skogsområdet mellan Sävedalen och Björndammen.

 

Vi som bor i Partille utsätts av förorenad luft från storstaden Göteborg

Med västliga vindar dras storstadens förorenade luft in i vår dalgång. Dessutom delas Partille av E20 och många andra vägar. En ny genomfartsväg ökar utsläppen ytterligare och luften blir ännu sämre. Om man då vet att en fotbollsplan med björkskog tar upp 68 ton stoft per år, så inser man snart värdet av våra grönområden. Vi behöver alla lövträd som finns - men vi behöver inte ta hand om all genomfartstrafik!

 

Är det bara vägar som får kosta i kommunen?

All annan kommunal service måste det sparas in på: skolor läggs ner, klasserna blir större (25-30 elever per klass), färdtjänst och äldreboenden blir sämre, bibliotek försvinner. Samtidigt har kommunen beslutat om att avsätta 64 miljoner kr för vägar, p-platser etc i samband med Allum samt 75 miljoner för ombyggnad av Partillemotet - plus 3,5 miljoner per år i räntor under kanske 10 år.

 

Ska vi dessutom lägga 26 miljoner på en led i Finngösaravinen?

Vad är huvudskälet för att bygga en genomfartsled i Finngösaravinen? Den kommer inte att avlasta Partillemotet, snarare tvärtom. Den kommer att öka trafiken från östra Göteborg förbi Vallhamra, Bockemossen, Puketorp, Kullegärdet, Kullegården, Finngösa och Korsängen fram till Partillemotet. Och det kan inte vara för att minska trafiken på Brattåskärrsvägen. Den har redan minskat med ca 2.000 bilar/dygn enligt kommunens egna mätningar. Och vem satsar väl unika naturvärden och 26 miljoner skattekronor för att i bästa fall bli av med ytterligare ett tusental bilar på denna traditionella genomfartsgata?

 

Vilka påverkas negativt av Finngösaleden?

Alla skattebetalare i kommunen! Med tanke på det tuffa besparingsprogram som vår kommunchef driver, vars månadslön motsvarar 5-6 lärartjänster (!), så kan de 26 miljonerna användas bättre än att investera i ännu mer asfalt. Dessutom får de närboende se sina hus minska i värde - från Östra sjukhuset till Korsängen - och skymmande, hindrande och fula bullerplank resas efter stora delar av sträckningen.

 

På den nya korsningsfria “Parkvägen” får man väl bara köra i 50 km/tim?

Till att börja med är det ingen “parkväg”, som förespråkarna gärna kallar den. Det är en genomfartsled, inte minst till fromma för trafikanter mellan nordöstra och sydöstra Göteborg! Vid Vallhamraskolan är det redan idag farligt för alla skolbarn och dagisbarn att passera. Övergångsstället vid idrottsplatsen har tagits bort – det var för farligt – eftersom bilisterna kör för fort! Hur det blir med hastigheten då Ugglumsleden byggs ihop med den nya genomfartsleden är det inte så svårt att gissa!

 

Men visst löser väl den nya leden en del trafikproblem?

Att flytta delar av trafiken från ett boendeområde till ett annat boendeområde löser inte problemen. Den nya leden avlastar inte med automatik t ex Brattåskärrsvägen ytterligare, men den drar definitivt med sig ny trafik som vi inte har haft tidigare. Framförallt kommer detta att påverka alla boende i Brattåskärr, Vallhamra, Puketorp, Kullegärdet, Kullegården, Finngösa och Korsängen. Och kom ihåg - folkomröstningen handlar inte om en väg mellan Sävedalen och Björndammen som många tror!

 

Stoppa prestigeprojekt som inte löser några problem utan snarare ökar exploateringen av vår nära natur!