Om föreningen

Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen

Svenska Naturskyddsföreningen har länge arbetat för att bevara området. Under en tid hade de ”Arbetsgruppen för bevarande av Björndammsdalen och Finngösaravinen” och utifrån denna arbetsgrupp bildades vår förening 1984.

 

Föreningen är en icke-politiskt ideell förening som kämpar för att detta orörda naturområde, med sin unika natur och rika fågelliv skall bevaras för framtida generationer. Området är mycket välbesökt av boende i närheten och förskolegrupper och skolbarn förlägger gärna sina utflykter i området.

 

Under över 40 års tid har området hotats att exploateras av olika vägdragningar. Redan i december 1976 gjordes den första utställningen med en översiktsplan (kommunöversikt) där vägdragningar görs via Mellby – Finngösa – Puketorp. Efter det har flera olika alternativa vägdragningar varit aktuella som berört Finngösaravinen och Björndammsdalen, bland annat Västra leden, och ringled (motorväg) inom det så kallade Adelsonspaketet.

 

Föreningen har trots flera hot hittills hjälpt till att förhindra exploatering av området.

Trots detta finns väghotet kvar, och pengar finns budgeterade till ändamålet! Vi måste fortsätta kämpa, tyvärr behövs vår förening lika mycket nu som när vi startade för mer än 30 år sedan.

 

Styrelsen 2020:

Ordförande: Malin Åberg

Ordinarie: Arne Karyd, Ingrid Almstrand, Eva Sjöman, Sören Ahlfors, Katrin Söderkvist Öberg, Sean McCaul, Viveca Fabricius

Suppleanter: Hanna Eriksdotter Larsson, Terese Borg

Du är välkommen att engagera dig som medlem såväl som styrelsemedlem. Om du vill vara med och påverka politiker och allmänhet för att värna om Finngösaravinen kontakta oss på e-mail

finngosa@gmail.com

Facebook: Rädda Finngösaravinen