Vi behöver naturen

Dricksvatten – en bristvara

Endast 1% av allt vatten på vår planet är dricksvatten och tillgängligt rent vatten minskar för varje år. Bristen är en realitet i många delar av världen. Alla organismer på jorden; människor, djur, växter behöver vatten. Men regn behöver träd, då bakterier via trädens avdunstning hjälper till att bilda regndroppar.

Vattnet ingår i ett kretslopp som funnits i miljontals år, långt innan människan, och är en förutsättning för allt liv på jorden. Kretsloppet; Det regnar, vattnet sugs upp i jorden, dricks av människor, djur, träd och växter. När solen värmer så bildas vattenånga, moln bildas och till slut så regnar det igen.

 

Grundvattennivåerna sjunker över hela jorden, vi pumpar upp och använder mer än vad som tillförs. Vi försöker styra vattnet, men vi bryter mot de naturliga cyklerna. Vi slösar med dricksvatten! Det är dricksvatten som kommer i våra kranar och det använder vi till; toaletter, dusch/badkar, tvätt, biltvättar, bevattning av grödor, industrier. Mycket av dricksvattnet försvinner direkt ner i avloppet mer eller mindre förorenat. Detta håller inte – vi måste hitta andra lösningar – och alla måste bidra!

När träd/skog huggs ner, våtmarker och grönområden dräneras och bebyggs med vägar och byggnader så förseglas jordlagret under betong, asfalt och stenläggning. Detta leder till att det naturliga kretsloppet av vatten rubbas ytterligare. Regnvattnet samlas upp i dagvattnet och åker rakt ut i havet, istället för att samlas upp av jord och växter och långsamt sippra ner till grundvattnet och ingå i det av naturen skapade kretsloppet.

Idag fokuseras mycket på att hitta nya förnybara energikällor – men … vad händer när dricksvattnet tar slut?

...