Vi behöver naturen

En miljon arter riskerar utrotning inom

några decennier!

 

Vi fortsätter att kämpa för att kommunen ska säga som det är.

Om genomfartsvägen byggs så krävs antingen kulvertering av

bäcken eller höga stödmurar (8m?) i fastighetsgränserna.

I båda fallen förstörs bäckens kantzon och därmed hela

ravinområdet. När ska Partilles politiker inse att det är extremt

bråttom att börja ta hand om vår del av planeten.

Enligt FNs rapport om biologisk mångfald, som släpptes 6 maj 2019,

så riskerar en miljon arter (av idag 8 miljoner) utrotning inom

några decennier. Finngösaravinen är väldigt liten i detta

sammanhang men många hotade arter finns där Partille är en del av planeten.
- Många bäckar små ger en stor å.

Läs mer här:

https://www.wwf.se/pressmeddelande/fn-rapport-kritiskt-tillstand-for-biologiska-mangfalden-i-varlden-3289245/

https://www.ipbes.net/

Dricksvatten – en bristvara

Endast 1% av allt vatten på vår planet är dricksvatten och tillgängligt

rent vatten minskar för varje år. Bristen är en realitet i många delar

av världen. Alla organismer på jorden; människor, djur, växter behöver

vatten. Men regn behöver träd, då bakterier via trädens avdunstning

hjälper till att bilda regndroppar.

Vattnet ingår i ett kretslopp som funnits i miljontals år, långt innan

människan, och är en förutsättning för allt liv på jorden. Kretsloppet;

Det regnar, vattnet sugs upp i jorden, dricks av människor, djur,

träd och växter. När solen värmer så bildas vattenånga, moln bildas

och till slut så regnar det igen.

 

Grundvattennivåerna sjunker över hela jorden, vi pumpar upp och använder mer än vad som tillförs. Vi försöker styra vattnet, men vi bryter mot de naturliga cyklerna. Vi slösar med dricksvatten! Det är dricksvatten som kommer i våra kranar och det använder vi till; toaletter, dusch/badkar, tvätt, biltvättar, bevattning av grödor, industrier. Mycket av dricksvattnet försvinner direkt ner i avloppet mer eller mindre förorenat. Detta håller inte – vi måste hitta andra lösningar – och alla måste bidra!

När träd/skog huggs ner, våtmarker och grönområden dräneras och bebyggs med vägar och byggnader så förseglas jordlagret under betong, asfalt och stenläggning. Detta leder till att det naturliga kretsloppet av vatten rubbas ytterligare. Regnvattnet samlas upp i dagvattnet och åker rakt ut i havet, istället för att samlas upp av jord och växter och långsamt sippra ner till grundvattnet och ingå i det av naturen skapade kretsloppet.

Idag fokuseras mycket på att hitta nya förnybara energikällor – men … vad händer när dricksvattnet tar slut?

Jordhumla-thumbnail_DSC_0055.jpg
Dricksvatten.jpg

...