Aktuellt / I media

 

Insändare införd i lokalpressen, Partille, 27 oktober 2019

Frågor till Partilles politiker inför budgetmöte i kommunfullmäktige

 

På kommunfullmäktige 19 november ska den nya budgeten upp. Tydligen finns det pengar avsatta för fortsatt arbete med Eco-parken och vägen genom Finngösaravinen. Är det verkligen rätt väg att gå?

 

Varför kämpar vissa politiker så hårt för att exploatera Finngösaravinen?

S och M har haft detta på agendan sedan 1970-talet, nu med stöd från L.
På 70-talet var det få som tänkte på naturen. Då var det självklart att exploatera. Trafiken skulle fram!

 

Över hela världen reser sig nu ungdomar, vuxna följer efter, och kräver att vi måste rädda klimatet och värna den biologiska mångfalden för vår planets överlevnad genom att skapa fossilfria samhällen. 20 000 djurarter är redan på väg att dö ut inom kort om inget görs.

 

Det känns oerhört otillfredsställande att bo i en kommun där man är beredd att offra fin natur med stora naturvärden för att bygga nya vägar.

 

Vägen behövs inte, ingen kommer att välja en slingrig omväg för att ta sig till Partille centrum. Ingen vill stå och vänta på en mörk busshållplats nere i ravinen sena kvällar.

Man säger, ja till och med lovar, att man inte skall kulvertera bäcken. Men alla kan se att det är alldeles för trångt. Det går inte att dra vägen väster om bäcken utan att göra väldigt höga stödmurar eller ta villatomter i anspråk. Bäcken kommer inte att kunna bevaras.

Att ödelägga viktig natur för att dra fram trafik känns oerhört omodernt, 1970-tal. Det är inte så man bygger ett hållbart samhälle.

 

Våra ungdomar kommer inte att tacka dem som ödelägger viktig natur och gör ingrepp i den biologiska mångfalden, utan dem som är hänsynsfulla och bevarar vår natur till eftervärlden.

 

Så ännu en gång undrar vi varför vissa politiker kämpar så hårt för att exploatera Finngösaravinen?

 

// Föreningen Rädda Finngösaravinen