Aktuellt

                 

Årsmöte 3 juni 2020, kl. 19.00, utomhus!

Samling på gatan vid Östra Bäckevägen 53. Genomförs utomhus på behörigt avstånd. Kläder efter väder. Välkomna

Finngösaravinens dag, 2020

Inställt tillsvidare

Dags att betala medlemsavgiften för 2020!

Medlemsavgift minst 50 kronor per hushåll (55 kronor med Swish på grund av extra kostnader för tjänsten). Senaste betalningsdag 30 juni 2020.

Betalas till:                                        

Plusgiro 14612-6          

Swish 123 321 2370


Ange namn och adress i meddelanderutan.

Skicka därefter email till finngosa@gmail.com med rubrik/ämne medlem och ange:  namn på alla myndiga medlemmar i hushållet, adress, antal barn samt email (om du vill få information till annan email än den du skickar ifrån).

Årsmöte, 2019

DATUM: onsdag 24 april

TID: 18.30

PLATS: Vallhamra fritidsgård. 

Kom ihåg att betala medlemsavgiften.

Framtidssamtal, 2019

Politikertystnaden har varit nära nog total sedan valet i höstas. Detta vill vi i Föreningen Rädda Finngösaravinen råda bot på genom att bjuda in representanter för samtliga åtta fullmäktigepartier till ett tydliggörande framtidssamtal.

Härmed bjuder vi även in allmänheten att komma och lyssna på vad kommunfullmäktiges representanter har att säga i frågan.

DATUM: onsdag 3 april
TID: 18.30

PLATS: Stora salen i Partille församlingshem

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN UPPLYSANDE AFTON!

Mittuppslag Partille Tidning, 30 augusti, 2018

På torsdag 30 augusti har föreningen bekostat ett fyrasidigt mittuppslag i Partille Tidning. Det innehåller mycket viktig information inför valet 9 september. Detta kostar föreningen, så vi tar tacksamt emot alla bidrag för finansiering (Swish 123 321 2370 eller plusgiro 14612-6).

I uppslaget kommer utdrag ur Samuel Vasells vinnartext i Partille Stories och från en tidigare insändare av Kjell Persson i Partille Tidning att återpubliceras.

Namninsamling

Vi samlar in namn för underlag till en eventuell folkomröstning. Eftersom politikerna inte respekterar resultatet från folkomröstningen 2004 (alla valkretsar röstade nej till vägen) måste vi ta till alla medel vi har om de väljer att fortsätta lägga pengar på att utreda en väg genom ravinen. Vi behöver all hjälp vi kan få att samla in namn. Hör av er till finngosa@gmail.com om du vill hjälpa till. Artikel om folkomrösningen i Partille Tidning.

Finngösaravinens dag, 9 juni 2018, 11.00-14.00

Nu har M, S och L klubbat igenom fortsatt utredning av väg i Finngösaravinen.

Tänk på hur ni röstar!

 

Kom till Finngösaravinens dag för att visa att vi är många som vill ha ravinen kvar orörd!

 

Vi träffas i slänten på andra sidan Kullegärdets parkering. Vi kommer att synas från Ugglumsleden/Östra Bäckevägen. Vi bjuder på fika och om vädret tillåter grillas korv över öppen eld.

 

Invigning av promenadslinga. Poängpromenad för barn. Naturvandring med Sören Ahlfors cirka 11.30.

 

Väl mött önskar Föreningen Rädda Finngösaravinen och Björndammsdalen!

Vandring med Sören 20 maj och 27 maj 2018

Hjärtligt välkomna på vandring med Sören Ahlfors i Finngösaravinen! Ta chansen att få inblick i dess artrikedom och vad som hotas om vägen blir verklighet. Vandringen börjar 10.00 nedanför Östra Bäckevägen 37. Gratis!

Välkomna på informationsmöte och årsmöte torsdagen den 12:e april

kl. 19.00 i Vallhamra fritidsgård

Vi börjar med ett öppet möte där vi informerar och samtalar om våra möjligheter att rädda vår gröna lunga och din närmiljö. Därefter följer ett kort årsmöte för medlemmar. Hur kan DU och vi tillsammans bevara DIN närmiljö. Kom på mötet.

Det är val 9 september och DU har möjlighet att påverka, välj väg och exploatering eller inte. Det är ditt val! Skicka gärna ett email om deltagande till finngosa@gmail.com

Länsstyrelsens yttrande angående Partille Ecopark

Länsstyrelsens yttrande angående Partille Ecopark har inkommit till Partille kommun. Vill du läsa det hittar du det här.

Lämna synpunkter på planprogrammetöversiktsplanen

Kommunen tar emot skriftliga synpunkter under samrådstiden. Alltså från den 3 juli fram till och med den 3 oktober. Synpunkterna tillsammans med avsändarens namn och adress kan skickas till Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till kommunkontoret@partille.se.

Yttrande till kommunfullmäktige

Följande yttrande har gemensamt skickats in till kommunfullmäktige i Partille kommun av Föreningen Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen och Naturskyddsföreningen Partille.

Inventering

Föreningen anlitade en extern expert för att genomföra en så kallad naturvärdesinventering. Så skedde under maj månad 2017.

Inventeringsområdet är indelat i sex skilda områden. Ta en extra titt på område nummer sex i PDF:n – det som omsluter det avsnitt av Finngösabäcken där kulverteringen ännu inte lagt ett lock över det porlande livet.

Det så kallade naturvärdet i område sex bedöms som ett klass två område. Det handlar alltså om ett enskilt område som bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional och nationell nivå.

Årsmöte framskjutet pga Covid-19

Vi planerar att genomföra årsmöte utomhus under maj-juni 2020