Aktuellt

 

Nedröstat - Förslag om nytt naturreservat mellan Björndammsterassen och Finngösaravinen

Beslut 17 nov 2020: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i

uppdrag att utreda förutsättningarna att bilda ett nytt naturreservat

vid Björndammsterassen och återkommer med en redovisning av

detta senast 31 mars 2021.

Finngösaravinen ingår inte i det föreslagna naturreservatet

trots att det ligger precis bredvid.

Ett område som har dokumenterade värden för att skyddas.

I tjänsteskrivelse står det "Förslag till geografisk utbredning behöver

utredas då nyckelbiotopsområdet, som motionen hänvisar till,

arealmässigt sett är förhållandevis litet". Miljöpartiet med stöd av

Vänsterpartiet yrkade att även anslutande områden med höga

naturvärden i Finngösaravinen tas i beaktning. Detta yrkande beslutade fullmäktiges ordförande, Inger René (M), att det inte fick ställas. Se hela protokollet samt den reservation MP och V lämnade, men utan stöd från Centern!

 17 november 2020 (pdf) (partille.se), §113, sid 21 samt Bilaga F sid 21

Parkslide sprider sig tyvärr i Finngösaravinen

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu. Parkslide utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Tyvärr har den spridit sig i ravinområdet under sommaren, efter det att kommunen åtgärdade problem med dagvatten avrinning från Östra Bäckevägen.

VARNING! Denna invasiva art sprider sig snabbt och är nästintill omöjlig att utrota och kräver expertkunskap. Dess rötter är extremt starka och kan växa igenom rör och betong. Det räcker med några mm för att växten gror på nytt ställe. Du kan få med detta på dina skor eller ett verktyg.

Så... Plocka inte, Bryt inte, Gräv inte. Kort sagt RÖR INTE ! 

Rapportera om du ser Parkslide: www.invasivaarter.nu

Skicka med bilder av fyndet.

Läs mer: Parkslide - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Finngösaravinens dag, 2021 - inställd

Framtidssamtal, 2019

Politikertystnaden har varit nära nog total sedan valet i höstas. Detta vill vi i Föreningen Rädda Finngösaravinen råda bot på genom att bjuda in representanter för samtliga åtta fullmäktigepartier till ett tydliggörande framtidssamtal.

Härmed bjuder vi även in allmänheten att komma och lyssna på vad kommunfullmäktiges representanter har att säga i frågan.

DATUM: onsdag 3 april
TID: 18.30

PLATS: Stora salen i Partille församlingshem

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN UPPLYSANDE AFTON!

Mittuppslag Partille Tidning, 30 augusti, 2018

På torsdag 30 augusti har föreningen bekostat ett fyrasidigt mittuppslag i Partille Tidning. Det innehåller mycket viktig information inför valet 9 september. Detta kostar föreningen, så vi tar tacksamt emot alla bidrag för finansiering (Swish 123 321 2370 eller plusgiro 14612-6).

I uppslaget kommer utdrag ur Samuel Vasells vinnartext i Partille Stories och från en tidigare insändare av Kjell Persson i Partille Tidning att återpubliceras.

Namninsamling

Vi samlar in namn för underlag till en eventuell folkomröstning. Eftersom politikerna inte respekterar resultatet från folkomröstningen 2004 (alla valkretsar röstade nej till vägen) måste vi ta till alla medel vi har om de väljer att fortsätta lägga pengar på att utreda en väg genom ravinen. Vi behöver all hjälp vi kan få att samla in namn. Hör av er till finngosa@gmail.com om du vill hjälpa till. Artikel om folkomrösningen i Partille Tidning.

Finngösaravinens dag, 9 juni 2018, 11.00-14.00

Nu har M, S och L klubbat igenom fortsatt utredning av väg i Finngösaravinen.

Tänk på hur ni röstar!

 

Kom till Finngösaravinens dag för att visa att vi är många som vill ha ravinen kvar orörd!

 

Vi träffas i slänten på andra sidan Kullegärdets parkering. Vi kommer att synas från Ugglumsleden/Östra Bäckevägen. Vi bjuder på fika och om vädret tillåter grillas korv över öppen eld.

 

Invigning av promenadslinga. Poängpromenad för barn. Naturvandring med Sören Ahlfors cirka 11.30.

 

Väl mött önskar Föreningen Rädda Finngösaravinen och Björndammsdalen!

Vandring med Sören 20 maj och 27 maj 2018

Hjärtligt välkomna på vandring med Sören Ahlfors i Finngösaravinen! Ta chansen att få inblick i dess artrikedom och vad som hotas om vägen blir verklighet. Vandringen börjar 10.00 nedanför Östra Bäckevägen 37. Gratis!

Välkomna på informationsmöte och årsmöte torsdagen den 12:e april

kl. 19.00 i Vallhamra fritidsgård

Vi börjar med ett öppet möte där vi informerar och samtalar om våra möjligheter att rädda vår gröna lunga och din närmiljö. Därefter följer ett kort årsmöte för medlemmar. Hur kan DU och vi tillsammans bevara DIN närmiljö. Kom på mötet.

Det är val 9 september och DU har möjlighet att påverka, välj väg och exploatering eller inte. Det är ditt val! Skicka gärna ett email om deltagande till finngosa@gmail.com

Länsstyrelsens yttrande angående Partille Ecopark

Länsstyrelsens yttrande angående Partille Ecopark har inkommit till Partille kommun. Vill du läsa det hittar du det här.

Lämna synpunkter på planprogrammetöversiktsplanen

Kommunen tar emot skriftliga synpunkter under samrådstiden. Alltså från den 3 juli fram till och med den 3 oktober. Synpunkterna tillsammans med avsändarens namn och adress kan skickas till Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till kommunkontoret@partille.se.

Yttrande till kommunfullmäktige

Följande yttrande har gemensamt skickats in till kommunfullmäktige i Partille kommun av Föreningen Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinen och Naturskyddsföreningen Partille.

Inventering

Föreningen anlitade en extern expert för att genomföra en så kallad naturvärdesinventering. Så skedde under maj månad 2017.

Inventeringsområdet är indelat i sex skilda områden. Ta en extra titt på område nummer sex i PDF:n – det som omsluter det avsnitt av Finngösabäcken där kulverteringen ännu inte lagt ett lock över det porlande livet.

Det så kallade naturvärdet i område sex bedöms som ett klass två område. Det handlar alltså om ett enskilt område som bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional och nationell nivå.

karta-naturreservat_okt-2020_A4.jpg
Sävfluga-thumbnail_DSCN2921.jpg