Välkomna till ravinen och njut av den underbara naturen!

Förslag om nytt litet naturreservat precis öster om Finngösaravinen

På KF 17 nov 2020 diskuterades det lilla naturreservat som föreslagits. Området ligger mellan Björndammsterassen och Finngösaravinen. Läs mer under Aktuellt

Parkslide finns tyvärr i ravinen.

Mindre bestånd av Parkslide har under flera år funnits i ravinormådet. Nu har det tyvärr spridit sig. Läs mer under Aktuellt.

Investeringsbudget antagen 2 juni 2020

Inga pengar avsatta för genomfartsvägen genom Finngösaravinen i investeringsbudget för 2021-2023. Men väghotet finns kvar så länge som vägreservatet finns med i översiktsplanen. 

Hjälp ditt närområde, naturen och barn/barnbarn genom att bli medlem/betala medlemsavgift

Medlemsavgift minst 50 kronor per hushåll (55 kronor med Swish på grund av extra kostnader för tjänsten). Sista betalningsdag 30 december 2020.

Betalas till:                                        

Plusgiro 14612-6          

Swish 123 321 2370


Ange namn och adress i meddelanderutan.

Skicka därefter email till finngosa@gmail.com med rubrik/ämne medlem och ange:  namn på alla myndiga medlemmar i hushållet, adress, antal barn samt email (om du vill få information till annan email än den du skickar ifrån).

1/18